Gå kursen fristående eller som del i ett program

Hästtränaråret är den första delkursen i vårt instruktörsprogram inom belöningsbaserad hästträning. Om du vill gå hela programmet så ingår även en instruktörstermin som du kan söka efter avslutat hästtränarår. 

Under hästtränaråret fokuserar du på att utveckla dina tränarfärdigheter med hästarna, det vill säga att bli riktigt bra på de saker som du som instruktör sedan ska lära ut. Även den som inte har för avsikt att undervisa men som vill utveckla sin egen belöningsbaserade träningsteknik är välkommen att gå kursen.

 

 Om instruktörsterminen

Kursupplägg

Hästtränaråret ges helt på distans under 10 månader, mars – december 2024.

Du filar på dina tränarfärdigheter genom att få avgränsade träningsuppgifter som du gör med din häst/dina hästar. Du filmar träningen och går igenom den tillsammans med din lärare under individuella coachningssamtal varje vecka.  Du behöver med andra ord kunna avsätta en timme regelbundet varje vecka för detta (coachningstider finns vardagar 13-22). Troligen har du redan tidigare träffat på många av koncepten som vi jobbar med, men på den här utbildningen så kommer vi att gräva betydligt djupare i de grundläggande teknikerna än vad som hinns med i vanliga kurser. Eller för att fritt citera djurtränaren Ken Ramirez – ”Avancerad träning är att kunna utföra grunderna riktigt bra”.

Vi har en uttalad beteendeanalytisk inriktning på utbildningen som genomsyrar all vår praktiska undervisning och som även ingår i form av inspelade teorilektioner. Hästträningsåret innehåller även en hel del annan teori, bl.a. hästens beteendebiologi, träningsetik och så klart belöningsbaserad träningsteori. Du tar del av teorin i din egen takt och när det passar dig bäst.

För att bli godkänd på hästtränaråret så ska du ha utfört och blivit godkänd på alla praktiska uppgifter samt kunna visa att du har tagit del av och tillgodogjort dig kursens teoriinnehåll. Diplom utfärdas för genomgången och godkänd tränardel. (Obs! För diplom på hela instruktörsprogrammet krävs även programmets instruktörsdel). 

 

Lärare

Huvudansvarig för programmet är Carolina Fransson som har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund samt 20 års erfarenhet av att arbeta professionellt som belöningsbaserad instruktör med hästinriktning. Många av teoritimmarna står djurtränaren och beteendeanalytikern Eva Bertilsson för. Eva är en mycket uppskattad och anlitad lärare och föreläsare såväl här i Sverige som internationellt. Hon ingår bl.a. i ClickerExpo-fakulteten och är gästföreläsare på många olika nordiska djurtränarutbildningar. I samband med föreläsningarna stiftar du också bekantskap med flera andra inbjudna lärare som undervisar inom sina specialområden.

 

Träningsinriktning

Belöningsbaserad träning kan se lite olika ut beroende på vilken ”träningsdialekt” man har och det är viktigt att du som kursdeltagare trivs med just vårt sätt att träna och lära ut belöningsbaserad träning. Läs mer under vår inriktning. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om detta.

 

Vem kan delta?

För att tillgodogöra dig undervisningen behöver du ha goda grundkunskaper i belöningsbaserad träning. Du har redan tränat några år och har erfarenhet av att träna belöningsbaserat med mer än en individ (du har kanske till och med erfarenhet av att träna även med andra djurarter). Hästen som du gör den praktiska delen tillsammans med behöver vara lugn och tillfreds i träningspassen samt ha en ordentlig repertoar med belöningsbaserat tränade beteenden. Både du och hästen måste med andra ord vara väl igenom ”cross-over-fasen” för att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet på programmet. Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper så är du välkommen att kontakta oss.

 

Vad ingår?

  • Nya träningsuppgifter varannan vecka som du gör med egen häst
  • 30 individuella coachningstimmar med Carolina Fransson 
  • 1-2 timmars föreläsningsmaterial i veckan att lyssna på med olika lärare

 

Dessutom ingår följande bonusinnehåll:
Obs! Deltagande i dessa delar krävs inte för att bli godkänd på utbildningen

  • Regelbundna träffar med kursgruppen via Zoom
  • En privat Facebookgrupp där du kan interagera med övriga kursdeltagare 
  • Möjlighet att få delta på OHR+ gemensamma träningsträffar för alla som går eller gått programmet (avgift tillkommer för detta)
  • Medlemskap i Eva Bertilssons medlemsgrupp inriktad särskilt på ”frivillig hantering”

 

Vad kostar det?

Kostnaden för hästtränaråret är 24000 kr (inkl. moms), det vill säga 2400 kr/månad under kursens 10 månader. Vi samarbetar med Payson, vilket gör att du kan välja räntefri delbetalning ända upp till 12 månader, eller mot ränta över 24 månader.

 

Övrigt

Kursplan PDF 

 

Till kursanmälan

Obs! Anmälan är nu stängd! Det går ändå fint att fylla i formuläret och stå på reservlista i fall att någon som erbjudits plats behöver tacka nej innan vi dragit igång terminen.