Med fokus på att lära ut

Instruktörsterminen är den avslutande kursen i vårt instruktörsprogram. För att gå programmets instruktörstermin så behöver du först ha blivit godkänd på hästtränaråret. Du erhåller alltså diplom för genomfört instruktörsprogram efter att du avslutat både hästtränaråret och instruktörsterminen.

Instruktörsterminen ges över 5 månader och består av 2-3 helgträffar (utan häst) samt uppgifter som du jobbar med och får coachning på däremellan. Kursen ges alltså omväxlande på plats och på distans. På instruktörsterminen har vi komprimerat allt innehåll på utbildningen som handlar om hur du kan förmedla din kunskap till dina elever. Vi undersöker helt enkelt de möjligheter och utmaningar det innebär att jobba med människans beteende och lärande.

Nästa planerade kursstart är vårterminen 2025. Avgiften utslagen per kursmånad beräknas vara motsvarande som för tränardelen. Mer information om det exakta priset, datum för helgträffarna och andra detaljer kommer under hösten 2024 i samband med att anmälan öppnar.

OBS! Kursen startar endast om vi har tillräckligt många anmälda deltagare