Här hos OHR+ är alla instruktörer belöningsbaserade vilket innebär att vi tränar med hjälp av positiv förstärkning. I utbildningssituationer vill vi att det ska vara lätt för hästen att göra “rätt” och delar därför upp träningen i små steg samt fokuserar på att förstärka önskvärda beteenden istället för att korrigera “fel”.

Bland personer som använder positiv förstärkning på ett strukturerat sätt i träningen så finns det olika “träningsdialekter”. Vi på OHR+ förordar träning där beteenden både byggs och upprätthålls med positiv förstärkning, och strävar efter att minimera det som i hästsammanhang brukar benämnas tryck- och eftergift. Vi försöker även undvika situationer som innebär mycket utsläckning med frustration som följd. Detta gör vi bland annat genom att försöka få träningspassen ”sömlösa” så att hästen hela tiden förstår vägen till nästa belöning.

Hästens möjlighet att få göra egna val och uppleva kontroll över sin situation ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Genomgående är hästens upplevelse viktig för oss, och vi rättar oss hela tiden efter de små signaler som vi observerar. Belöningsbaserad träning är inte bara ett träningssätt utan snarare ett förhållningssätt till andra individer!

Flera av de instruktörer som är involverade i våra kurser har även en stark förankring i det akademiska ämnet beteendeanalys (där det som allmänt brukar benämnas som inlärningsteori hör hemma).