Här hos OHR+ är alla instruktörer belöningsbaserade vilket innebär att vi tränar med hjälp av positiv förstärkning.  Hästens upplevelse är viktig för oss, och vi rättar oss hela tiden efter de små signaler hos hästen som vi observerar. I utbildningssituationer vill vi att det ska vara lätt för hästen att göra “rätt” och delar därför upp träningen i små steg samt fokuserar på att förstärka önskvärda beteenden istället för att korrigera “fel”. Belöningsbaserad träning är inte bara ett träningssätt utan snarare ett förhållningssätt till andra individer!

Bland personer använder positiv förstärkning på ett strukturerat sätt i träningen så finns det olika “träningsdialekter”. Vi på OHR+ förordar träning där beteenden byggs och upprätthålls med positivt förstärkning, och strävar efter att minimera det som i hästsammanhang brukar benämnas “tryck- och eftergift”. Vi har stort fokus på sömlösa träningspass där hästen hela tiden är på väg mot nästa belöning, och försöker undvika situationer som innebär mycket utsläckning med frustration som följd. Hästens möjlighet att uppleva kontroll över sin situation ligger oss väldigt varmt om hjärtat!
Flera av de instruktörer som är involverade i vårt kursutbud har även en stark förankring i det akademiska ämnet beteendeanalys (där det som allmänt brukar benämnas som inlärningsteori hör hemma).