Kurser inom belöningsbaserad hästträning för blivande instruktörer och andra yrkesverksamma

Vi på OHR+ fokuserar numera helt på att utbilda och fortbilda yrkespersoner som har användning av kunskap om hästens inlärning och framför allt träning byggd på positiv förstärkning. Kärnan i vår verksamhet är vårt instruktörsprogram för belöningsbaserade instruktörer men vi ger även föreläsningar och kortare kurser på uppdrag för t.ex. djurhälsopersonal och ridskoleanställda.

Välkommen att höra av dig om du undrar över någonting! Ring: 073 - 325 99 00 eller skicka e-post till: info@ohr.se