Vi håller kurser om hästens inlärning i allmänhet och om belöningsbaserad hästträning i synnerhet