Kurser inom belöningsbaserad hästträning för blivande instruktörer och andra yrkesverksamma

Vi på OHR+ fokuserar numera helt på att utbilda och fortbilda yrkespersoner som har användning av kunskap om hästens inlärning och framför allt träning byggd på positiv förstärkning. Kärnan i vår verksamhet är vårt instruktörsprogram för belöningsbaserade instruktörer men vi ger även föreläsningar och kortare kurser på uppdrag för t.ex. djurhälsopersonal och ridskoleanställda.

Instruktörsprogram

Nytt för läsåret 2021/2022 är att vi startat ett helt instruktörsprogram inom belöningsbaserad hästträning. Nu finns information inför nästa kursstart!

Kurser på uppdrag

Välkommen att kontakta oss med förfrågningar!

Kurser för dig som är hästägare

Om du redan tränat belöningsbaserat ett tag så är du välkommen att anmäla dig till vår tränarmodul även om du inte har för avsikt att undervisa. För andra kurser riktade direkt till hästägaren så hänvisar vi istället till de instruktörer som gått vårt instruktörsprogram. 

Välkommen att höra av dig om du undrar över någonting! Ring: 073 - 325 99 00 eller skicka e-post till: info@ohr.se