Ett program, två delar

Under den pågående andra omgången så har vårt instruktörsprogram inom belöningsbaserad hästträning fått två delar – Ett hästtränarår och en instruktörstermin. Anmälan görs till en del i taget, där godkänt hästtränarår är förkunskapskrav för instruktörsterminen.

Hästtränaråret hålls helt på distans och går även att gå fristående för den som främst är intresserad av att utveckla sina egna tränarfärdigheter. Instruktörsterminen innehåller både helgträffar och distansundervisning

Nästa kursstart av programmet är i mars 2024.  Ansökan ska vara inne senast den 15 december 2023.  

Läs mer om hästtränaråret         Läs mer om instruktörsterminen