Instruktörsdelen är den avslutande delen i vårt instruktörsprogram. Denna del består av 3 helgträffar (utan häst) samt uppgifter som du jobbar med och får coachning på däremellan. Kursen ges alltså omväxlande på plats och på distans. Under den här delen har vi komprimerat allt innehåll på utbildningen som handlar om hur du kan förmedla din kunskap till dina elever. Vi undersöker helt enkelt de möjligheter och utmaningar det innebär att jobba med människans beteende och lärande.

Nästa kursstart är höstterminen 2023 (augusti – december). Månadsavgiften beräknas vara den samma som för tränardelen. Mer information om det exakta priset, datum för helgträffarna och andra detaljer kommer senare i år. 

OBS! För att gå programmets instruktörsdel så behöver du först ha blivit godkänd på programmets tränardel.

Startsida instruktörsprogram