På tränardelen av vårt belöningsbaserade instruktörsprogram så fokuserar du på att utveckla dina tränarfärdigheter med hästarna; det vill säga att bli riktigt bra på de saker som du som instruktör sedan ska lära ut. Även den som inte har för avsikt att undervisa men som vill bli riktigt skicklig på belöningsbaserad träningsteknik är välkommen att söka.  

 

Kursupplägg

Tränardelen ges helt på distans under 8 månader, oktober 2022 – maj 2023. Det ingår även coachning under juni och juli för den som önskar, t.ex. för den som inte hunnit klart med alla uppgifter.

Du filar på dina tränarfärdigheter genom att få en ny avgränsad träningsuppgift varannan vecka som du gör med din häst, filmar och får coachning på. Troligen har du träffat på många av koncepten redan tidigare, men på den här utbildningen så kommer vi att gräva betydligt djupare i de grundläggande teknikerna än vad som hinns med i vanliga kurser. Eller för att fritt citera djurtränaren Ken Ramirez – ”Avancerad träning är att kunna utföra grunderna riktigt bra”. Vi har en uttalad beteendeanalytisk inriktning på utbildningen som genomsyrar all vår praktiska undervisning och som även ingår i form av inspelade teorilektioner. Tränardelen innefattar även en hel del annan teori, bl.a. hästens beteendebiologi, träningsetik och så klart belöningsbaserad träningsteori.

För att bli godkänd på instruktörsprogrammets tränardel så ska du ha utfört och blivit godkänd på alla praktiska uppgifter samt kunna visa att du tagit del av och tillgodogjort dig kursens teoriinnehåll. Diplom utfärdas för genomgången och godkänd tränardel. (Obs! För diplom på hela instruktörsprogrammet krävs även programmets instruktörsdel). 

Lärare

Huvudansvarig för programmet är Carolina Fransson som har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund samt 15 års erfarenhet av att arbeta professionellt som belöningsbaserad instruktör med hästinriktning. Du får även undervisning av djurtränaren och beteendeanalytikern Eva Bertilsson som är en mycket uppskattad och anlitad lärare och föreläsare såväl här i Sverige som internationellt. Eva ingår bl.a. i ClickerExpo-fakulteten och är gästföreläsare på många olika nordiska djurtränarutbildningar. I samband med föreläsningarna stiftar du också bekantskap med flera andra inbjudna lärare som undervisar inom sina specialområden.

Träningsinriktning

Belöningsbaserad träning kan se lite olika ut beroende på vilken ”träningsdialekt” man har och det är viktigt att du som kursdeltagare trivs med just vårt sätt att träna och lära ut belöningsbaserad träning. Läs mer under vår inriktning. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Vad kostar det?

Kostnaden för tränardelen är 23000 kr (inkl. moms), det vill säga 2875 kr/månad under kursens ordinarie 8 månader. Vi samarbetar med Payson, vilket gör att du kan välja räntefri delbetalning ända upp till 12 månader, eller mot ränta över 24 månader.

Vem kan delta?

För att tillgodogöra dig undervisningen behöver du ha goda grundkunskaper i belöningsbaserad träning. Du har redan tränat några år och har erfarenhet av att träna belöningsbaserat med mer än en individ (du har kanske till och med erfarenhet av att träna även med andra djurarter). Hästen som du gör den praktiska delen tillsammans med behöver vara lugn och tillfreds i träningspassen samt ha en ordentlig repertoar med belöningsbaserat tränade beteenden. Både du och hästen måste med andra ord vara väl igenom ”cross-over-fasen” för att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet på programmet. Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper så är du välkommen att kontakta oss.

Vad ingår?

Träningsuppgifter som du gör med egen häst och får coachning på:
* 30 individuella coachningstimmar med Carolina Fransson
* 5-10 grupptimmar i liten grupp med Eva Bertilsson

Teoretisk del:
* 1-2 timmars föreläsningsmaterial i veckan att lyssna på (även med gästlärare)

Dessutom ingår följande bonusinnehåll:
Obs! Deltagande i dessa delar krävs inte för att bli godkänd på utbildningen
* Regelbundna träffar med kursgruppen via Zoom
* En privat Facebookgrupp där du kan interagera med övriga kursdeltagare
* En gemensam träningsträff i Uppsala eller Stockholm under vårterminen 
* Rabatterat medlemskap i Eva Bertilssons medlemsgrupp inriktad särskilt på ”frivillig hantering”  

 

Startsida instruktörsprogram

 

Ansökan till instruktörsprogrammets tränardel

Kursen startar lördagen den 1 oktober 2022. Din intresseanmälan skall vara oss tillhanda senast 31 juli 2022 och du får besked under första veckan i augusti om du fått plats. OBS! Du förbinder dig inte till någonting förrän du vet om du fått plats på kursen.  

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Berätta lite kort om dina erfarenheter inom belöningsbaserad träning samt varför du vill gå utbildningen. (Du behöver inte vara orolig över att missa att skriva någonting. Vi kontaktar dig om vi saknar information för att kunna fatta beslut om antagning)