Rörelseblocket är till för dig som vill få hjälp att träna gymnastiserande rörelser på ett belöningsbaserat sätt. Fokuset ligger på att utveckla balans och rakriktning hos både människa och häst. Du är välkommen oavsett om du tänker dig att träna din häst helt från marken eller ta med övningarna upp i sadeln på sikt.

Röerlseblocket riktar sig till dig som redan vet vad belöningsbaserad hästträning innebär och som tränat din häst till att vara lugn och tillfreds med matbelöningar (detta kan du annars få hjälp med på vårt startblock).

Lärare på rörelseblockets kurser är Angelica Hesselius

 

Rörelseblocket består av 4 praktiskt inriktade kurser:
(Ingen separat teorikurs ingår i detta block utan teorin varvas med övningarna)

  • Grundfärdigheter för gymnastiserande övningar
  • Gymnastiserande rörelser I (arbetspositioner, sidvärtsrörelser och inledning till skolor)
  • Gymnastiserande rörelser II  (skolor, samling, signaler)
  • Rörelser för ryttare (grundfärdigheter för dig som ryttare)

 

 

Mer info om delkurserna:

Rörelseblocket är fortfarande under utveckling så delkurserna kommer att publiceras undan för undan inför att de startar. Inga fler kursstarter av delkurs 1 kommer att hinnas med under 2021.