Om Carolina

Carolina ger lektioner i Uppsala / norra Stockholm samt kurser och föreläsningar i övriga landet. Hon undervisar även webbaserat på distans​.​ Du kan träffa Carolina både på kurser och föreläsningar som handlar om hästens inlärning (oberoende av träningsinriktning) och på våra belöningsbaserade kurser. Hennes specialintressen inom den belöningsbaserade undervisningen är ridning​ och ridförberedande markarbete samt ​vardagstillämpningar som t.ex. lastning, ​rädslehantering och annat som bidra​r​ till ​att skapa ​en harmonisk belöningsbaserad vardag. Hon brinner även för att lära ut den teoretiska grunden och att förmedla det belöningsbaserade förhållningssättet till hästen.

Carolinas bakgrund består av universitetsstudier inom beteendevetenskap, fortbildning inom beteendeanalys samt ett stort antal praktiska djurträningskurser och utbildningar. Hon har tränat hästar belöningsbaserat sedan 2002 och​ ​undervisar sedan ett antal år tillbaka på heltid.​

 

Undervisning

Under höstterminen 2020 så ansvarar Carolina för flertalet av våra distanskurser, se kalendarium

För en översikt över Carolinas övriga undervisning, se gärna hennes egen hemsida www.carolinafransson.se  Där hittar du bland annat information om föreläsningar på uppdrag, distanslektioner samt privatlektioner i Uppsala och norra Stockholm.

 

 

 

 

Kombinera mera!

Carolinas drivkraft är att få utbilda, vilket innebär att hon gärna ger förtur till de kunder som är intresserade av en kombination av både praktisk träning och teori.

Under hösten 2020 så kommer varannan månad att vikas åt lektioner och träningar medan hon prioriterar kurser övriga månader. Detta innebär att du som tar lektioner för Carolina, nu har stora möjligheter att varva lektionerna med att fördjupa dig via vårt utökade kursutbud under de lektionsfria månaderna.