Kalendarium

Augusti 2019
Kurs i gymnastiserande markarbete och ridning byggd på positiv förstärkning Äntligen kommer Hannah Weston från Connection Training till Sverige för ... Läs merHannah Weston
September 2019
Rakriktning och kroppskännedom- genom positiv förstärkning!  Vi inleder med en teorikväll om hästens naturliga oliksidighet och hur vi kan jobba ... Läs merRakriktning och kroppskännedom