Våra kurser inriktade på ”vardagshantering” hålls helt fristående från varandra. Du behöver alltså inte, som i samband med våra kursblock, gå kurserna i någon specifik ordning utan väljer att ta hjälp med de områden som du och din häst har nytta av.  

Se nedan för de vardagskurser som är tillgängliga för tillfället. Under höstterminen 2021 kommer du även att hitta kurser om:

  • Träning inför veterinärvård
  • Träning inför hovvård
  • Lastträning

 

Aktuella kurser och föreläsningar om vardagshantering