Våra kurser inriktade på ”vardagshantering” hålls helt fristående från varandra. Du behöver alltså inte, som i samband med våra kursblock, gå kurserna i någon specifik ordning utan väljer att ta hjälp med de områden som du och din häst har nytta av.  

Se nedan för de vardagskurser som är tillgängliga för tillfället.

 

Aktuella kurser och föreläsningar om vardagshantering