Fastän vårt träningstekniksblock är pausat just nu så kan du självklart få hjälp att fila på den belöningsbaserade tekniken:

 

Carolina Fransson

Carolina är den som i vanliga fall undervisar på våra renodlade träningsteknikskurser. Under 2022 så fokuserar hon främst på träningsdelen av vårt instruktörsprogram. Även om du inte har som ambition att undervisa så kan du som är lite mer avancerad i din belöningsbaserade träning delta i detta program. Den som kommit förbi nybörjarstadiet kan även ta privatlektioner med träningsteknikfokus. Information om detta hittar du på www.carolinafransson.se

 

Eva Bertilsson

Eva är en av Sveriges absolut mest erfarna belöningsbaserade tränare, med träningsuppdrag som sträcker sig över ett stort antal djurarter.  När hon inte är utomlands för att undervisa så finns ibland möjlighet att ta privatlektioner för henne. Hon hjälper gärna till att ge dig kunskap om de små detaljerna som gör den stora skillnaden beträffande strukturen i träningspassen och för att få harmonisk och ”sömlös” träning. Kontakta gärna eva@carpemomentum.nu för info och bokning.