Kursmoduler (instruktörsprogrammet)

Kursmoduler (instruktörsprogrammet)

 

Instruktörsprogrammets kursmoduler är öppna både för dig som vill gå hela programmet och för dig som vill gå dem som fristående fortbildning. De blir intensiva och kommer att ha omfattningen av en utökad helgkurs. Vi kommer eventuellt att försöka hålla ”den tvåbenta delen av ekipaget” på plats i Stockholmstrakten till våren medan övriga moduler hålls helt på distans.

 

Läsåret 2021/2022

  • 18 + 21-22 augusti: Sömlösa träningspass (Eva Bertilsson)
  • 1-3 oktober: Hanteringsträning (Eva Bertilsson)
  • 10-12 december: Belöningsbaserad hästträning: historia, kontext och omvärld. (Marie Eisersiö, Stephanie Edlund, Carolina Fransson med fler)
  • 18-20 februari: Cross over-ekipaget (Carolina Fransson)
  • April:  Beteendeanalys (Eva Bertilsson och Carolina Fransson)
  • Juni:  Den tvåbenta delen av ekipaget. Att tänka R+ i coachningen (Flera lärare)

 

För ökad flexibilitet så görs anmälan och betalning till varje modul för sig. Kostnaden varierar mellan 2500 kr och 3000 kr per modul.

 

Förkunskaper

Kurserna förutsätter att du har goda grundkunskaper i belöningsbaserad träning. Du har tränat några år och har troligen erfarenhet av att träna belöningsbaserat med mer än en individ (du har kanske till och med erfarenhet av att träna även med andra djurarter).

 

Anmälan är öppen till följande moduler

Anmälan till första modulen öppnar på kvällen den 13 juni.

 

Tillbaka till huvudsidan för instruktörskurserna