OHR+ utbildnings instruktörskurser

Fortbildningskurser och instruktörsprogram

Instruktörsprogrammet består av 6 olika kursmoduler samt en omfattande praktisk träningsdel som löper över ett år parallellt med kursmodulerna. För att bli godkänd på programmet så krävs att du genomfört och blivit godkänd på alla praktiska uppgifter i träningsdelen samt deltagit i kursmodulerna. Du anmäler dig till varje modul för sig vilket innebär att det även går fint att gå modulerna separat som fortbildning för dig som inte är intresserad av det hela programmet.

Kursmodulerna

Modulerna går att delta i som del i instruktörsprogrammet men även som fristående fortbildning. De ges utspridda över läsåret och kommer att ha omfattningen av en utökad helgkurs.

Hela programmet

Den egna praktiska träningen som man gör parallellt med kursmodulerna består både av träningstekniksuppgifter som utförs med egen häst men även några uppgifter där man undervisar andra. 

Informationsträffar

Söndagen den 13 juni samt söndagen den 11 juli 2021 hålls gratis informationsträffar via Zoom där vi svarar på frågor om programmet.

Välkommen att kontakta oss!

OHR+ utbildning, info@ohr.se, 073-325 99 00