Instruktörsprogrammets praktiska del (läsåret 2021/2022) – ”hemlig anmälningslänk”

Instruktörsprogrammets praktiska del (läsåret 2021/2022) – ”hemlig anmälningslänk”

Instruktör: Carolina Fransson

Det ursprungliga priset var: 12000 kr.Det nuvarande priset är: 6000 kr.

Slut i lager

 

Programmet utgörs av en praktisk träningsdel som löper över ett års tid samt 6 fristående kursmoduler. Anmälan till den praktiska träningsdelen görs via den här sidan. Du har även garanterad plats på modulerna om du går den praktiska träningsdelen men köper dem separat inför varje modul.

 

Moduler

Instruktörsprogrammets kursmoduler är öppna både för dig som vill gå hela programmet och för dig som vill gå dem som fristående fortbildning. De blir intensiva och kommer att ha omfattningen av en utökad helgkurs. Vi kommer eventuellt att försöka hålla ”den tvåbenta delen av ekipaget” på plats i Stockholmstrakten till våren medan övriga moduler hålls helt på distans.

Läsåret 2021/2022

  • 18 + 21-22 augusti: Sömlösa träningspass (Eva Bertilsson)
  • 1-3 oktober: Hanteringsträning (Eva Bertilsson)
  • 10-12 december: Belöningsbaserad hästträning: historia, kontext och omvärld. (Marie Eisersiö, Stephanie Edlund, Carolina Fransson med fler)
  • 18-20 februari: Cross over-ekipaget (Carolina Fransson)
  • April:  Beteendeanalys (Eva Bertilsson och Carolina Fransson)
  • Juni:  Den tvåbenta delen av ekipaget. Att tänka R+ i coachningen (Flera lärare)

 

För ökad flexibilitet så görs anmälan och betalning till varje modul för sig. Kostnaden varierar mellan 2500 kr och 3000 kr per modul.

 

Praktisk träning

Den praktiska träningsdelen består både av träningstekniksuppgifter som utförs med egen häst men även några uppgifter där man tränar på att undervisa andra. Denna praktiska del ges över ett års tid och innehåller ca 25 uppgifter som man filmar och får coachning på helt på distans. Välj mellan att få din återkoppling på träningen privat eller via kursdeltagarnas gemensamma forum. För att bli godkänd på den praktiska delen så är förståelse och förmåga att analysera sina träningspass viktigare än att det praktiska utförandet är felfritt.

 

Instruktörer

Huvudansvarig för programmet är Carolina Fransson som har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund samt 15 års erfarenhet av att arbeta som belöningsbaserad instruktör med hästinriktning. Flera av kursmodulerna kommer att hållas av djurtränaren och beteendeanalytikern Eva Bertilsson som är en mycket uppskattad och anlitad lärare och föreläsare såväl här i Sverige som internationellt. Vid ett par av modulerna kommer även inbjudna lärare att dyka upp för att undervisa inom sina specialområden. Lärare på den praktiska delen är Carolina Fransson.

 

Förkunskaper

Både kursmodulerna och den praktiska delen förutsätter att du har goda grundkunskaper i belöningsbaserad träning. Du har tränat några år och har troligen erfarenhet av att träna belöningsbaserat med mer än en individ (du har kanske till och med erfarenhet av att träna även med andra djurarter). Hästen som du gör den praktiska delen tillsammans med behöver vara lugn och tillfreds i träningspassen samt ha en ordentlig repertoar med belöningsbaserat tränade beteenden. Både du och hästen måste med andra ord vara väl igenom ”cross-over-fasen” för att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet på programmet.

 

Träningsinriktning

Belöningsbaserad träning kan se lite olika ut beroende på vilken ”träningsdialekt” man har och det är viktigt att du som kursdeltagare trivs med just vårt sätt att träna och lära ut belöningsbaserad träning. Läs mer under vår inriktning. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om detta.

 

Anmälan och kursvillkor

Den praktiska träningsdelen startar den 15 september 2021.

Anmälan är bindande och betalas i sin helhet även om du av olika orsaker inte vill eller kan fullfölja kursen under året. Du kan dock i samråd med din lärare ta en träningspaus om du skulle behöva det och göra klart resterande delar nästkommande läsår.

Denna första omgång av kursen kommer att vara kraftigt rabatterad eftersom upplägget ännu är helt oprövat. Hela den praktiska delen kostar 6 000 kr inkl. moms (ordinarie pris nästkommande omgång 12 000 kr).

Vi samarbetar med Payson för våra kursbetalningar. Detta gör att du efter godkänd kreditprövning även har möjlighet att teckna ett delbetalningsavtal.

Delbetala räntefritt:
3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

Payson Logo