Instruktörskurs om veterinärförberedande träning

Instruktörskurs om veterinärförberedande träning

Lördag 22 – söndag 23 februari 2020
Plats: Hos Anne Dirksen i Sjuntorp
Instruktör: leg. vet. Malin Kihl

2200 kr

Detta är en kurs för dig som hjälper hästägare att träna inför veterinärbesöket med hjälp av positiv förstärkning. Vi tar fasta på belöningsbaserade träningslösningar och då inte minst egenkontrollsprocedurer i form av bl.a. startknappsbeteenden.

Kursen kommer att ges av veterinären och klickertränaren Malin Kihl som kommer att guida oss i vilka behov som en veterinär har i samband med olika undersökningar och behandlingar.  Ju bättre vår träning överensstämmer med exakt de moment veterinären vill göra desto större är chansen att hästarna och ägarna verkligen får en stressfri upplevelse av veterinärbesöket (och ju bättre blir såklart situationen även för veterinären).

Utöver genomgångarna på temat ”vad gör veterinären?”, så kommer vi även att lägga mycket tid på gemensamma diskussioner kring olika träningslösningar för att förbereda hästarna på de olika momenten. Diskussionerna kommer att ledas av Carolina Fransson som har stor erfarenhet av omvårdnads- och hanteringsträning med hjälp av start- och stoppknappsupplägg.

Kursen är ett led i samarbetsprojektet Omvårdnad på hästens villkor.

Målgrupp
Instruktörer / blivande instruktörer i belöningsbaserad hästträning med goda förkunskaper inom klickerträning för häst.

Upplägg och tider
Lördag 10-18, Söndag 9-15
Vi varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och även några praktiska demos.

Mat och boende
Fika ingår men var och en tar med egen lunchmat. På lördagskvällen åker vi iväg och äter gemensam middag. Boende kan t.ex. bokas i Lilla Edet

Frågor

  • Frågor om anläggningen kan ställas till Anne Dirksen (vi kommer att hålla kursen på Annes gård): anne@relationstraning.se ; 073- 720 10 00
  • Övriga frågor – T.ex. om förkunskaper, kursinnehåll och kursupplägg, anmälning och fakturering ställs till Carolina Fransson: carolina@ohr.se ; 073 – 325 99 00

 

Sista anmälningsdag
Senast onsdagen den 5/2 vill vi ha din anmälan för att kunna planera ordentligt!
Det finns plats kvar, så efteranmälan är möjlig!