Inför instruktörsprogrammet

Inför instruktörsprogrammet

Lördag 21 – söndag 22 november 2020
Plats: Online

350 kr

I lager

På den här kortkursen ger vi smakprov från några av de områden som ingår i det kommande instruktörsprogrammet som vi startar under 2021 samt presenterar det tänkta programupplägget. Syftet är att du som vill söka en plats på programmet ska få en uppfattning om vad detta innebär och få chans att få alla eventuella frågor besvarade innan du anmäler dig.

 

Innehåll i inför-programmet-kursen

  • Är OHR+ rätt utbildningsställe för just dig? Vi presenterar olika ”träningsdialekter” och informerar även om alternativa utbildningsvägar till vår egen för dig som kan tänka dig undervisning på engelska.
  • Vi ger ett smakprov ur modulen om cross-over-fasen hos både häst och människa.
  • Vi vill utbilda instruktörer som inte bara kan instruera utan även själva är duktiga på att träna hästar. Du får därför med dig ett litet utdrag ur våra moduler om träningsteknik.
  • Beteendeanalys utgör ett teoretiskt ramverk till vår träning. Ett avsnitt från intruktörsprogrammets beteendeanalysmodul ingår också.

 

Upplägg för denna inför-programmet-kurs

  • Lördag 21/11: Du tar del av skrivet och inspelat material. (Förslag på tid för självstudier är kl 13-16 då vi även finns tillgängliga för att svara på frågor*)
  • Söndag 22/1: Föreläsning samt efterföljande Q&A med Carolina Fransson kl 13-16. Föreläsningen hålls via Zoom

 

* Både denna inför-programmet-kurs samt stora delar av instruktörsprogrammet kommer att hållas på distans. Vi är medvetna om att det kan vara svårare att ta sig igenom kurser som i så hög utsträckning bygger på deltagarnas egen planering. Därför kommer vi att ge förslag på ett schema även för självstudiedelarna av kursen. På de föreslagna tiderna kommer det dessutom att finnas en lärare lättillgänglig om man vill fråga om någonting. Självklart kan man välja andra tider för att gå igenom materialet om man hellre vill.

Mer information inför det kommande programmet

I skrivande stund jobbar vi fortfarande med materialet inför programmet och även med att få klart vilka lärare som kommer att undervisa på vilka moduler. Om du vill få löpande information om vad som händer i planeringen, så går det fint att lämna din e-postadress nedan.