Kill your darlings

Det är verkligen lätt bli så förtjust i ett koncept att man håller fast vid det längre än vad som är hjälpsamt. Många skribenter poängterar hur viktigt det är att kunna klara av det svåra i att stryka favoritidéer. Idéer som man trott på och kanske investerat tid i, men som inte riktigt passar in eller får plats i den färdiga texten. Samma sak tycks ​gälla kursverksamhet…  ​

Tanken om ett samlat utbud med kurser inom belöningsbaserad hästträning på alla nivåer föddes för ca 5 år sedan. Vi var några instruktörer med liknande ”träningsdialekt” men med lite olika specialkompetenser som insåg att vi troligen skulle kunna komplettera varandra ganska väl om vi samarbetade kring ett kursutbud. OHRs gamla träningsterminer byttes raskt ut mot olika kursblock med olika innehåll och på olika nivåer. Plusset i OHR+ hade sett dagens ljus; inte bara som beteckning för positiv förstärkning, utan även som en symbol för att vi nu var flera personer i verksamheten. Det vi nog dock valde att blunda lite för var att samarbete visserligen är väldigt roligt och stimulerande men tar tid om man ska göra det bra. Dessutom måste den extra administration som en utökad verksamhet innebär, hinna utföras av någon. Denna någon ska kanske helst inte till på köpet försöka undervisa på heltid och mer därtill…

Efter 17 år i branschen så har OHR+ valt att ta ännu ett nytt steg  Vi har dragit ner mängden kurser rejält och riktar oss nu helt och hållet till yrkesverksamma, eller blivande yrkesverksamma som har nytta av fördjupade kunskaper inom belöningsbaserad hästträning. Kärnan i verksamheten är det instruktörsprogram som startades förra hösten och som till vår stora glädje har lockat många av landets redan etablerade belöningsbaserade instruktörer som önskat fortbilda sig. Berättelsen om våra erfarenheter så här långt av att driva utbildning behöver dock ett helt eget inlägg!