Den här anmälningslänken är skickad till dig som erbjudits plats på OHR+ instruktörstermin oktober 2023 – februari 2024

Kursen startar 9 oktober och innehåller:

  • Uppgifter som du utför med övningselever och får återkoppling på av Carolina
  • Teorimaterial som du tar del av på egen hand
  • Projektarbeten som du utför själv eller i grupp under terminen
  • Två kurshelger där hela gruppen träffas. Den 8-10 december respektive 12-14 januari. Platser för träffarna avgörs i samråd i gruppen

(Utöver detta tillkommer bonusmaterial och bonusträffar för den som vill, men dessa är självklart inte obligatoriska för att kunna gå instruktörsdelen)

 

Om du vill ha din plats bekräftar du detta via att fylla i nedanstående formulär

    Önskemål om betalning: