Anmälningsvillkor, instruktörsterminen hösten 2023

Betalning

Kursavgiften om 11 500 kr (inkl. moms) faktureras och betalas till arrangören innan kursstart. Betalningen går även att dela upp över de 5 månader som kursen ges (ange om du önskar detta vid kursanmälan).

Avbokning

Kursplatsen är personlig och kan inte överlåtas till annan deltagare. Du har lagstadgad rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar från det att köpet görs. Vid avbokning senare än dessa två “ångerveckor” så har kursarrangören rätt att debitera hela kursavgiften även om du inte har möjlighet att fullfölja kursen. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser så försöker dock arrangören i möjligaste mån att ge dig chans att slutföra kursen vid ett senare tillfälle.

Inställd kurs

Om ansvarig lärare skulle bli sjukskriven under en längre period och därmed vara oförmögen att leverera delar av undervisningen på kursen, så hanteras detta i första hand genom att kursperioden förlängs. Skulle kursarrangören bedöma att detta ändå inte räcker för att hela innehållet i kursen ska kunna levereras under våren 2024 så kan delar av kursen komma att ställas in. Återbetalning av kursavgiften, motsvarande de delar som inte kunnat levereras, görs då utan dröjsmål.

Kriterier för kursdiplom

För att bli godkänd krävs att du utfört kursens praktiska träningsuppgifter och att du redovisat dem i enlighet med uppsatta kursmål för varje uppgift. Du skall även ha tagit del av inspelat teorimaterial och via reflektionsuppgifter visat att du förstått innehållet. Även deltagandet på de två kurshelgerna är obligatoriskt. Om du är förhindrad att delta på någon av kurshelgerna så kommer du dock att få möjlighet att läsa in motsvarande innehåll på egen hand senare under våren.