Det här anmälningsformuläret är skickat till dig som erbjudits plats på OHR+ instruktörsprograms hästtränardel under 2024. Om du vill ha din plats bekräftar du detta genom att fylla i formuläret och därmed bekräfta att du godkänner anmälningsvillkoren. Senast den 15 januari behöver vi ha in din definitiva kursanmälan.

  Definitiv anmälan

  Jag godkänner nedanstående anmälningsvillkor


  Anmälningsvillkor

  Kursarrangör

  Avtalet tecknas mellan dig och företaget Walina Aktiebolag som bedriver verksamheten OHR+

  Betalning

  Kursavgiften betalas via Payson innan kursstart. (Genom vårt avtal med Payson så erbjuds flera olika betalalternativ, bl.a räntefri delbetalning upp till 12 månader samt delbetalning mot ränta i 24 månader). 

  Avbokning

  Kursplatsen är personlig och kan inte överlåtas till annan deltagare. Du har lagstadgad rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar från det att köpet görs, det vill säga i och med att du skickar in detta formulär. Vid avbokning senare än dessa två “ångerveckor” så har kursarrangören rätt att debitera hela kursavgiften även om du inte har möjlighet att fullfölja kursen. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser så försöker dock arrangören i möjligaste mån att ge dig chans att slutföra kursen vid ett senare tillfälle. 

  Inställd kurs

  Vi förbehåller oss rätten att inte genomföra kursen om så många antagna avstår från sina kursplatser så att vi får ett för litet deltagarantal.  Vi lämnar i så fall besked om detta senast 16  januari 2024.

  Om ansvarig lärare skulle bli sjukskriven under en längre period och därmed vara oförmögen att leverera delar av undervisningen på kursen, så hanteras detta i första hand genom att kursperioden förlängs. Skulle kursarrangören bedöma att detta ändå inte räcker för att hela innehållet i kursen ska kunna levereras innan sommaren 2025 så kan delar av kursen komma att ställas in. Återbetalning av kursavgiften, motsvarande de delar som inte kunnat levereras, görs då utan dröjsmål.

  Kriterier för kursdiplom

  För att bli godkänd krävs att du utfört kursens alla praktiska träningsuppgifter och att du redovisat dem i enlighet med uppsatta kursmål för varje uppgift. I kursen ingår 30 individuella coachningstimmar via Zoom. Du skall även ha tagit del av inspelat teorimaterial och visat att du förstått innehållet genom reflektionsuppgifter som valfritt kan väljas att redovisas skriftligt eller muntligt. (Kursinnehåll och kursplan finns på: https://www.ohr.se/hasttranararet/)

  Om du fortfarande har uppgifter kvar att göra och få coachning på efter ordinarie kursperiod, så finns möjlighet till kostnadsfri extra undervisning under januari och februari 2025. Önskar eller behöver du ännu mer tid för att bli klar med kursinnehållet så strävar vi efter att en extra coachningstermin ska gå att köpa till under våren 2025.

  Möjlighet att söka till instruktörsterminen

  Efter att du genomfört och godkänts på hästtränaråret så har du möjlighet att söka till den efterföljande instruktörsterminen. Vi förbehåller oss dock rätten att rekommendera extra tid mellan hästtränaråret och instruktörsterminen för den som kan behöva samla på sig ännu mer träningserfarenhet innan det är dags att undervisa. Obs! Instruktörsterminen ges endast då vi har tillräckligt många deltagare.