Utbildningstermin vt 2019 – Grunder

Utbildningstermin vt 2019 – Grunder

Fredag 1 februari – söndag 30 juni 2019
Plats: Omväxlande på distans och i Almunge (utanför Uppsala)
Instruktör: Carolina Fransson

Till kurssidan

Anmälningstiden har gått ut men du är välkommen att ställa dig på reservlistan.
Kontakta Carolina, carolina@ohr.se