Testprodukt

Testprodukt

150 kr

Kursen bokas här via OHR+ utbildnings webshop. Företaget står dock endast för servicen kring bokning och betalning.

Arrangör är firma Angelica Hesselius. Kontakta gärna Angelica vid eventuella frågor. För mer information se kurssidan