Hästens beteendebiologi

Hästens beteendebiologi

Lördag 19 februari 2022
Plats: På distans
Föreläsare: Marie Eisersiö

1300 kr

Belöningsbaserad träningsteknik och kunskap om hur inlärning fungerar är centrala områden för den som vill bli duktig på att träna belöningsbaserat. Att ha fördjupade kunskaper om den djurart som man tränar tillsammans med underlättar också mycket. Kanske inte minst för att kunna ta hänsyn till de grundläggande beteendebehoven och anpassa förhållandena runt omkring träningen på ett så bra sätt som möjligt. Etologen Marie Eisesiö, som är doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer därför att hålla en grundkurs för oss om hästens beteendebiologi.

Kursen ingår som en del i OHR+ instruktörsprogram men det går även bra att delta i den som fristående fortbildning. Deltagarantalet är begränsat för att ge deltagarna ordentligt utrymme till att ställa frågor till Marie.

Beteendebehov, hästens sinnen, hästens kommunikation och djurvälfärd, är några av de ämnesområden som vi kommer att titta närmare på under denna dag fullmatad med kunskap.

 

Tider

Lördagen den 19 februari kl 9 – 16

Plats

På distans via Zoom (dagen spelas in och går även att se i efterhand för den som är anmäld till kursen)

Frågor

Välkommen att kontakta Carolina Fransson, carolina@ohr.se, om du undrar över någonting.