Gymnastiserande markarbete

Gymnastiserande markarbete

Lördag 1 – söndag 2 juni 2019
Plats: Lerum
Instruktör: Angelica Hesselius

Läs mer!

Balans, motivation och kommunikation- genom positiv förstärkning!

Vi inleder med en teorikväll om olika sätt att arbeta från marken. Akademiskt Markarbete, arbete på kort- och långtygel, longering och lösdressyr. Vilka är fördelarna och utmaningarna med respektive position? Hur ser hjälpgivningen ut och i vilken position kan vi bäst hjälpa våra hästar? Vi gör kroppskännedomsövningar och pratar om olika sätt att bygga upp övningar för att få en träningsmotiverad häst.

Dagen efter jobbar vi praktiskt med enskilda lektioner. Vi diskuterar tillsammans om vad vi fokuserar på och vad som kan vara mest användbart för din häst och dig. Hur ser din hästs balans ut och vad har ni för mål? Arbete i halt varvas med arbete i rörelse. Stor fokus på tajming och ryttarens position.

Undervisningen sker i en liten grupp för att få en avslappnad inlärningsmiljö och utrymme för diskussion. Varje ekipage har 2 lektioner a 30-40 min. Under lunchen går vi igenom förmiddagens lektioner eller har ytterligare teoripass beroende på gruppens behov.

Lördag
16:00-19:30 Teori och fika

Söndag
09:00-13:00 6 praktiska lektioner
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Teori/reflektioner på förmiddagens arbete
15:00-18:00 6 praktiska lektioner

Priser
Med häst: 2100kr
Fotfolk: 750kr

 

Arrangör: Anna Stavholm- Relation före prestation