Grundfärdigheter för gymnastiserande övningar (anmälningssida)

Grundfärdigheter för gymnastiserande övningar (anmälningssida)

Monday 1 March – Sunday 4 April 2021

2500 kr

Event Expired

Det här är en anmälningssida för dig som redan fått besked om att du fått en extraplats på kursen.

Mer information om kursen hittar du på:
https://www.ohr.se/produkt/grundfardigheter-for-gymnastiserande-ovningar/