Beteendeanalys för djurtränare

Beteendeanalys för djurtränare

Onsdag 30 – torsdag 31 oktober 2019
Föreläsare: Eva Bertilsson

kr

Ingen betalning görs vid bokningstillfället. Kursavgiften om 3700 kr (inkl. moms) faktureras och betalas senast 1 november. Obs! Anmälan är bindande.