”Vad är belöningsbaserad hästträning? – En kort orienteringskurs” är till för dig som vill veta lite mer om vad belöningsbaserad träning är och hur vi på OHR+ tänker kring träningen. Kursen är gratis och finns på vår webbkursportal. När du skapat ett konto där så kan du själv registrera dig och ta del av materialet.

Innehåll:

Kapitel 1) Positiv förstärkning
Kapitel 2) Vad är förstärkare för en häst?
Kapitel 3) Förstärka rätt istället för att korrigera fel
Kapitel 4) Att dela upp träningen i mindre delar
Kapitel 5) Måste man använda en klicker?
Kapitel 6) Måste man belöna hela tiden?
Kapitel 7) En övning växer fram…
Kapitel 8) Fallgropar
Kapitel 9) Träningsmetod eller förhållningssätt?
Kapitel 10) Hur börjar man?