Introduktionskurser

Introduktionskurser

Äntligen har kvällarna blivit rejält mycket ljusare och vi går sakta men säkert mot en vår. Detta märks inte minst på att antalet kursförfrågningar ökat den senaste tiden. Vi har sedan något år tillbaka smalnat av vår verksamhet och riktar helt in oss på att utbilda blivande belöningsbaserade instruktörer och fortbilda yrkesverksamma inom olika djuryrken.  Det är viktigare att kunna erbjuda kvalitet än kvantitet är vår inställning!

Glädjande nog så har dock vårt gamla nybörjarmaterial tagits över och filats vidare på av verksamheten Belöningsbaserade grunder som drivs av instruktören Lisa Alm. Där hittar du en gratis introduktionskurs samt distanskurser med individuell coachning för att hjälpa dig igång med träningen på bästa sätt: https://www.beloningsbaseradegrunder.se/

Lisas kurskompis på vårt belöningsbaserade instruktörsprogram Louise Ljungberg har även hon en genomarbetad grundkurs med ny kursstart under våren. Se mer på hennes Instagramkonto Jollygood13.  Även Louise är van vid att distanscoacha sina ekipage till mer avspänd och harmonisk träning, så det finns med andra ord alla möjligheter till bra hjälp igång med sin belöningsbaserade träning just nu!