För att öka tillgängligheten på våra introduktionskurser i belöningsbaserad träning så har vi valt att ge dem på distans. Vi håller regelbundet ett webbinarium där vi berättar och svarar på frågor om träningssättet.  Vi hjälper även till att introducera din häst till träningssättet via två webbkurser. Kurserna är interaktiva och innehåller både teori och praktisk coaching. Vi har ett mycket begränsat antal platser vid varje kursstart så att det ska kännas bekvämt att interagera med och hämta inspiration från de övriga i kursgruppen. 


Startwebbinarium – Vad är belöningsbaserad hästträning?

Detta är ett webbinarium som ges med jämna mellanrum och som är tänkt att ge en kort introduktion till träningssättet. Du får även tillgång till en minikurs med 10 avsnitt där vi svarar på vanliga frågor om belöningsbaserad träning.  


Introducera din häst till belöningsbaserad träning,

del 1 ”Förberedelser” & del 2 ”Grundövningar”

Dessa kurser ges med jämna mellanrum och innehåller övningar som du gör med din häst, filmar och får återkoppling på. I delkurs 1 fokuserar vi på att skapa en bra grundstruktur i träningspassen och förbereda din häst på ett bra sätt innan du börjar med den aktiva träningen. I delkurs 2 introduceras hästen till några bra basövningar och vi påbörjar arbetet med att skapa din hästs grundläggande belöningsbaserade beteenderepertoar.