Om Hedvig

Hedvig Zetterberg är legitimerad fysioterapeut och doktorerar till vardags vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Oavsett när det är människor eller hästar som hon jobbar med så finns de  beteendeanalytiska glasögonen på. Hon har ett starkt intresse för att hjälpa individer att vända situationer som kan upplevas stressande eller obehagliga, såväl människor med smärtproblematik som hästar med rädslor.

Under läsåret 2020/2021 ger hon inga kurser hos oss men du ”träffar” henne i det inspelade materialet i våra grundkurser.

Kontakt