På vardagsblocket fokuserar vi på att hjälpa hästarna att hantera vård och omsorgssituationer utan obehag eller rädsla. Vi tittar även på hur man kan göra sina vardagsrutiner belöningsbaserade tillsammans med sin häst.

Den första delkursen handlar om rädslehantering ur olika aspekter. Den är en bra grund för de övriga vardagskurserna som har olika konkreta träningsteman, t.ex. “träna inför veterinären”, “träna inför hovvård” och “belöningsbaserad lastning”.

Under hösten 2020 så skapar vi kursmaterialet till flera av delkurserna, så mer information kommer successivt att dyka upp här på sidan under terminen.

Mer info och kursanmälan: