Upplägg på höstens distanskurser

Upplägg på höstens distanskurser

Under våren tvingades många av våra kurser ställas om till att hållas på distans. Som en konsekvens av det så provade vi ett antal olika upplägg och har hittat en variant som fungerade så pass bra att vi fortsätter även till hösten.

Varje kurs börjar med en eller flera föreläsningar. Tanken är att ge en översiktlig genomgång av teori med exempel från det aktuella kurstemat. På de flesta av kurserna kommer föreläsningarna att hållas live via Zoom eller annat videomötesverktyg för att ge möjlighet till dialog mellan läraren och kursdeltagarna.

Efter kursens föreläsningsdel följer en övningsdel under några veckor. För att bli bra på en så praktisk färdighet som hästträning så krävs övning. Det är inte sällan som det är små detaljer som gör stor skillnad, så möjligheten att få återkoppling på det man gör ser vi som en väldigt viktig del i konceptet. Deltagarna får en ny övning varje vecka och lägger upp klipp på sin träning för återkoppling (det går dock även att gå kurserna i en lugnare takt för den som önskar det).

Som alternativ till att delta på hela kurserna kommer det i vissa fall att finnas möjlighet att vara med på endast föreläsningsdelarna. Även om vi gärna vill få chansen att coacha deltagarna, inte minst eftersom nästan alla som aktivt deltagit i träningsdelarna på våra distanskurser har varit väldigt nöjda med den hjälp de fått, så har vi full förståelse för att man kan vilja ta del av bara teorin.

 

Kalendariet fylls på undan för undan med de nya kurserna. En kursöversikt med hela vårt distansutbud kommer också snart att dyka upp på vår startsida. Hoppas att vi ses, om än på distans!