OHR utbildning
Företaget bildades 2005 och hette från början Om Hästar & Ridning. OHR har sitt säte i Almunge och bedriver hästinriktad utbildningsverksamhet främst i Uppland och Stockholmsområdet.

Utbildningar & tjänster:

  • Kurser och utbildningar inriktade på på hästens beteende och inlärning
  • Tillämpningar av belöningsbaserad hästträning
  • Föreläsningar och kurser byggda på tillämpad hästforskning

Kunder
OHRs kunder består till största delen av vuxna ryttare med egen häst men vi har även kurser och utbildningar riktade främst till yrkesverksamma inom hästbranschen.

Namnet OHR
OHR är en förkortning av vårt ursprungliga namn Om Hästar & Ridning. Tanken var från början att helt enkelt arrangera de kurser om hästar och ridning som vi själva skulle vilja gå. Namnet var även en flirt till vårt intresse för den klassiska dressyrtraditionen och hästkunnandet genom tiderna (Om hästar och ridning är titeln på den svenska översättningen av Xenofons ridlära). Då detta var ett lite långt och krångligt namn så visade det sig att våra kunder i stället använde förkortningen OHR baserat på vår webbadress.  I och med att vi med tiden valde en starkare beteendeprofilering så kändes det lämpligt att också byta namn. Vi valde då att byta till det vi ändå kallades för.

Ett familjeföretag
OHR utbildning drivs av makarna Walter Thyselius och Carolina Thyselius Fransson. Carolina jobbar heltid med beteendeinriktad undervisning inom företaget. En mer detaljerad presentation av henne hittar du på hennes egen hemsida: www.carolinafransson.se. Walter är en hästintresserad datorkonsult som du främst möter i egenskap av arrangör när du deltar i någon av OHRs kurser och föreläsningar.

   

 

På väg att bli fler
Vi har ända från starten bjudit in skickliga instruktörer för att hålla kurser hos oss och anlitat kompetenta föreläsare inom våra intresseområden. Just nu arbetar vi dock med att hitta rätt personer att knyta till oss för mer permanenta samarbeten.