Vet du hur hästens inlärning fungerar?

Funderar du ibland på varför hästen gör som den gör och inte det du tänkt dig? Om du vill att din hästträning ska vara både effektiv och samtidigt trevlig för hästen så har du nytta av att lära dig mer om hur hästens inlärning fungerar. Det spelar alltså ingen roll hur du vill träna eller vad du vill träna på, principerna bakom hur beteenden påverkas är allmängiltiga. Våra introduktionsföreläsningar inom området handlar alltså inte om någon specifik träningsmetod utan de behandlar inlärning mer generellt. 

Inplanerade datum av föreläsningen Varför gör hästen så?:


Tillämpad beteendeanalys

För dig som arbetar med hästar eller är en extra ambitiös och teoriintresserad hästägare så rekommenderar vi även de lite mer ingående kurserna i beteendeanalys som vi arrangerar.  Beteendeanalys är en vetenskaplig gren som behandlar inlärning, eller mer precist att förstå beteenden utifrån dess samverkan med miljön.  

Se vilka fortbildningskurser med beteendeanalysinnehåll som är aktuella hos oss just nu: