Intensivträning/veckoelev

Både Angelica och Carolina erbjuder intensivträningsdagar på sina gårdar (utanför Sundsvall respektive utanför Uppsala). Välj mellan att ta med den egna hästen eller låna häst på plats. Kom enstaka dagar eller som veckoelev. Vi tar emot 1-3 pers åt gången. Du tränar två pass/dag, får teorilektion och kan följa övrig träning som sker på gården under dagen.

  • Intensivträningsdag: 1500 kr/pers (inkl. lunch, uppstallning och enklare boende till dig)
  • Veckoelev i 5 dagar: 6000 kr/pers (inkl. lunch, uppstallning och enklare boende till dig)

Rabatt ges till våra kunder som även går andra kurser hos oss alt. återkommande tar lektioner eller kommer för intensivträning.

Läs mer…   

 

Distanslektioner

Filma din träning och få återkoppling. Eftersom vi gärna vill kunna få följa de träningsprojekt vi är med och startar så föredrar vi att du bokar hela träningspaket. Men börja först med en provlektion. 

  • Provlektion: 400 kr
  • Paket om 5 lektioner: 2000 kr
  • Enstaka lektioner (ges endast undantagsvis): 550 kr

Läs mer…

 

 

Lektioner hos dig som bor norr om Stockholm / Uppsala

För dig som bor inom 5 mils resa från Carolina så finns möjlighet att boka regelbundna lektioner då hon kommer till dig. 

  • Provlektion: 450 kr
  • Träningspaket om 5 lektioner: 2250 kr

20% rabatt för lektioner i Almunge på grund av minskad reskostnad

Läs mer…