Vårt grundblock

Många av våra kurser bygger på varandra så därför har vi satt ihop dem i kursblock. Grundblocket är till för dig dig som vill lära dig grundläggande belöningsbaserad träningsteknik och få med dig bra ”träningsverktyg” inför de mer tillämpade kurserna. Blocket, som utgör förkunskapskrav för fortsättningsnivån, innehåller 3 delkurser (varje delkurs innehåller 1,5-dags undervisning i liten grupp):

  • Inlärning och träningssätt
  • Träningsteknik 1  – kriterier
  • Träningsteknik 2 – signaler

Vi tycker att det är viktigt att inte bara lära ut hur, utan även varför, vi väljer att träna som vi gör. Alla delkurser i vårt grundblock innehåller därför en hel del teori. Dessutom fokuserar vi mycket på deltagarnas egna tränarfärdigheter, så man behöver inte ha med egen häst till de här kurserna.

(Grundblocket motsvarar de gemensamma kursdelarna på Carolinas tidigare utbildningsterminer)