Grundblocket är till för dig som vill lära dig grundläggande belöningsbaserad träningsteknik och få med dig bra “träningsverktyg” oavsett vilka träningsområden som just du är intresserad av. Den första delkursen innehåller också en hel del inlärningsteori. 

 

Grundblocket består av 3 delkurser:

  • Delkurs 1  –  Inlärning och träningssätt
  • Delkurs 2  – Kriteriesättning och träningsloopar
  • Delkurs 3 – Signaler och sekvenser

Du anmäler dig till en delkurs i taget men är garanterad plats på grundblockets övriga kurser i och med att du går “Inlärning och träningssätt”. Blocket motsvarar ungefär innehållet i det vi tidigare kallade för utbildningstermin.

 

Mer info och kursanmälan: