Vi har flera olika kursblock med olika teman och på olika nivåer: Startblocket, grundblocket, vardagsblocket och ridblocket.  Varje kursblock innehåller 3-5 delkurser och inleds med en introduktion, för att sedan följas av flera praktiskt inriktade delkurser.

Introduktion till varje block

Blocken inleds av en introduktionskurs som är tänkt att ge en översikt över ämnet. De innehåller:

  • Föreläsning/föreläsningar
  • Kursmaterial på vår webbkursportal
  • Möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet i ett kursforum

 

Praktiska delkurser i blocken

De praktiska delkurserna i startblocket, grundblocket, vardagsblocket och ridblocket innehåller:

  • Praktiska övningar (en per vecka) som deltagarna gör med sina hästar
  • Återkoppling i ett gemensamt kursforum på deltagarnas filmade övningar
  • Möjlighet att interagera med övriga kursdeltagare i forumet
  • Möjlighet att boka en kostnadsfri privatcoachningstimme under kursperioden
  • En avslutande Q&A (frågestund) via Zoom

 

Obs! Flera av de praktiska delkurserna ges även ”on demand”. Istället för att få coachningen via ett kursforum ges då återkoppling i samband med privatlektioner på distans.