Fristående ny sida om beteendeanalys för djurtränare är på gång. Tillsvidare hänvisar vi till SWABA som är en svensk intresseorganisation för intresserade av beteendeanalys oberoende av tillämpningsområde. Där finns en ”djursektion” – SWABA:s intresseområde djur som särskilt fokuserar på hur beteendeanalys kan tillämpas och vara till hjälp när vi arbetar praktiskt med djur. Så här beskrivs beteendeanalys på intresseområde djurs Facebooksida (SWABAdjur):

 

Beteendeanalysen som kunskapsområde täcker konceptuella, experimentella och tillämpade områden. Delar av fältet kan du komma att känna igen som ”inlärningsteori”. Med ett beteendeanalytiskt perspektiv utgår vi alltid ifrån ABC när vi tittar på djurets beteende: att vi förstår beteendet genom att titta på vilka händelser som finns före och efter beteendet. 

A = antecedent, står för situationen som föregår beteendet. 
B = beteende, är det som djuret gör. 
C = konsekvens (från engelskans consequence), är de händelser som inträder direkt efter beteendet.

De konsekvenser beteendet får påverkar om och hur djuret kommer utföra beteendet i framtiden. 
Med ett beteendeanalytiskt perspektiv lär vi oss påverka djurets beteende genom att ändra händelserna före och efter (A och C).