Om du meddelats att du fått en plats på den belöningsbaserade utbildningsterminen och vill ha platsen så bekräftar du din anmälan här:

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Mobilnummer (obligatorisk)

Betalningsalternativ
Jag önskar faktura på hela beloppetJag önskar månadsbetala

Faktureringsadress

Bokningsvillkor, se nedan
Jag godkänner villkoren

Eventuellt meddelande

 


Anmälningsvillkor

Studietid
Kursen pågår 2017-12-10 till 2018-06-17

Kursavgift och betalning
Kursavgiften, 4500 kr, betalas i sin helhet i början av kursperioden eller delbetalas månadsvis, 750 kr/mån, över hela kurstiden (betaldag den 28:e varje månad dec 2017-maj 2018). Tillkommer gör kursmaterial samt mat och eventuellt boende vid träffarna i Almunge.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter det att vi mottagit din kursanmälan.

Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.
Om en deltagare återtar sin anmälan tas ändå hela kursavgiften ut.

Studieavbrott
Om du avbryter kursen på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, så ges du rätt att fullfölja kursen under en senare termin.

Inställd kurs
Tvingas vi ställa in kursen eller väsentligt ändra villkoren under kursens gång så återbetalas inbetalda avgifter för kvarvarande kurstid. Återbetalning av det belopp som motsvarar redan utförda månader av kursen görs dock inte.

Försäkring
Allt deltagande sker på egen risk så vi rekommenderar att du är relevant försäkrad.