Om du meddelats att du fått en plats på den belöningsbaserade ridterminen och vill ha platsen så bekräftar du din anmälan här:

 

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Mobilnummer (obligatorisk)

  Betalningsalternativ
  Jag önskar faktura på hela beloppetJag önskar månadsbetala 6 månJag önskar månadsbetala 12 mån

  Faktureringsadress

  Bokningsvillkor, se nedan
  Jag godkänner villkoren

  Eventuellt meddelande

   


  Anmälningsvillkor

  Studietid
  Kursen pågår 2019-03-01 till 2019-08-31

  Kursavgift och betalning
  Kursavgiften, 8400 kr, betalas i sin helhet i början av kursperioden eller delbetalas enligt något av alternativen:

  • Delbetalning över 6 månader, mars 2019 till och med augusti 2019 (1400 kr/mån)
  • Delbetalning över 12 månader, mars 2019 till och med feb 2020 (700 kr/mån)

  Tillkommer gör mat och eventuellt boende vid träffarna i Almunge.

  Ångerrätt
  Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter det att vi mottagit din kursanmälan.

  Återtagande av anmälan
  Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.
  Om en deltagare återtar sin anmälan tas ändå hela kursavgiften ut.

  Studieavbrott
  Om du avbryter kursen på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, så ges du rätt att fullfölja kursen under en senare termin.

  Inställd kurs
  Tvingas vi ställa in kursen eller väsentligt ändra villkoren under kursens gång så återbetalas inbetalda avgifter för kvarvarande kurstid. Återbetalning av det belopp som motsvarar redan utförda månader av kursen görs dock inte.

  Försäkring
  Allt deltagande sker på egen risk så vi rekommenderar att du är relevant försäkrad.